STEDET FOR MEDTECH I KØBENHAVN

COBIS er placeret i København, og er et godt sted for MedTech virksomheder at møde andre producenter af medicinsk udstyr eller IVD-udstyr.
Vores kontor i København er hos COBIS.