Investorer er vigtige for MedTech innovationen. Udviklingen af nyt medicinsk udstyr eller in-vitro diagnostisk udstyr er en dyr aktivitet. Start-ups har måske fremgang i et stykke tid via selv-finansiering, men for at accelerere og opstille en ordentlig produktportfølje, er ekstern finansiering vigtigt. MedTech investorer bliver mere og mere specialiserede, og deres forventninger til klare strategier for både det regulatoriske og det kliniske er stigende. Medidee foreslår følgende services til investorer under en finansieringsfase:

  • On-site eller off-site support til god forretningsskik fra et regulatorisk eller industrialistisk synspunkt
  • Gennemgang af eksisterende dokumentation
  • Evaluering af den eksisterende regulatoriske tilgang
  • Dokumentering af en ”Regulatory Pathway Report” herunder også kliniske og kvalitetsmæssige aspekter.
  • Evaluering af vigtige leverandører og dertilhørende kontrakter